Menü átugrása

Szabályzat

Általános információk

A versenymunka nevezésével a versenyző elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat.

A versenymunka nevezésével a versenyző hozzájárul ahhoz, hogy eredmény elérése esetén neve elhangozzon, illetve megjelenjen a versennyel kapcsolatos híradásokban.

Nevezés

A versenyzők korlátlan számú makettet nevezhetnek. A versenymunkákat csak a készítőjük nevén lehet benevezni.

Az a versenymunka nem nevezhető, amelyik korábban már helyezést ért el valamelyik Pelikán Makett Kupán.

Makettek leadása

2023. november 25‑én 9 órától 11 óráig lehetséges.

Makettek besorolása

A zsűri a kategóriák további bontásának vagy összevonásának, indokolt esetben adott versenymunka más kategóriába történő átsorolásának, illetve a versenyből történő kizárásának jogát fenntartja. Utóbbi történhet az előírttól eltérő ligában (hobbi, mester) és/vagy korcsoportban önhibából történt nevezés, illetve kegyeletet, jó ízlést sértő alkotás esetén.

A versenymunkák számának tekintetében egy kategóriában minimálisan öt alkotás szükséges a kategória indításához. Ennél kevesebb nevezett munka esetében a kategória összevonásra kerülhet egy hasonló paraméterekkel rendelkező kategóriával. Adott kategória további bontására abban az esetben kerül sor, ha azt a zsűri indokoltnak tartja.

Hobbi kategóriákban a korcsoportjának megfelelő kategóriákban minden olyan makettező szabadon indulhat, aki nem tartozik a Mester kategóriában indulásra kötelezettek körébe, és elfogadja a versenyszabályokat. A Hobbi kategóriák korcsoportjai felfelé nyitottak, vagyis aki a korcsoportjánál magasabb korcsoportban szeretne indulni, az megteheti. Hobbi kategóriában indulhat az a versenyző is, aki egy másik kategóriában már a Mester kategóriára kötelezett.

Mester kategóriákban minden olyan versenyző szabadon indulhat, aki elfogadja a versenyszabályokat. Mester kategóriában kell indulnia annak, aki:

  • az adott kategóriában mesterlevéllel rendelkezik;
  • a 2010-2022. évi Szolnoki Makett Verseny Mester kategóriájában arany-, ezüst- vagy bronzérem helyezést ért el, vagy az adott szekció felnőtt Hobbi kategóriájában aranyérem helyezést ért el, és pontszáma meghaladta a 80%‑ot;
  • a 2010-2022. évi Mosonmagyaróvári Makett Verseny adott szekció felnőtt korcsoportjában arany-, ezüst- vagy bronzérem helyezést ért el;
  • a 2008-2022. évi Bolyai Makettépítő Kupa profi ligájában adott kategóriájában arany-, ezüst- vagy bronzérem helyezést ért el, vagy az adott szekció felnőtt Hobbi kategóriájában aranyérem helyezést ért el, és pontszáma meghaladta a 80%‑ot.

A Mester kategóriában való indulás elsősorban a versenyző felelőssége.

Kiemelt kategóriában megkötés nélkül bárki indulhat.

Zsűri

A zsűri három tagból áll. Abban a kategóriában, amelyben valaki versenymunkát indított, nem zsűrizhet.

Zsűrizés

A nevezés lezárását követően kezdetét veszi a zsűrizés, ami nem nyilvánosan zajlik.

Minden kategóriában egy-egy arany-, ezüst- és bronzérem kerül kiosztásra. Egy kategóriában egy versenyző csak egy díjat kaphat.

A makettek zsűrizése szemrevételezéssel történik. A zsűri tagjai szemrevételezéssel kiválasztják a legjobbnak ítélt versenymunkákat (lehetőségekhez mérten legalább négyet), majd felállítják az érmek szerinti sorrendet. Ha az adott kategória felhozatala megkívánja, akkor ennél több alkotás is értékelésre kerül, akár az adott kategória összes makettje.

Óvás

2023. november 25‑én, az eredmények kifüggesztését követően (kb. 15:30‑tól 16:30‑ig) van lehetőség az esetleges óvásra, 15 000 Ft kaució ellenében. Az óvást írásban kell leadni az adott határidőn belül.

Az óvás elbírálását háromfős bizottság végzi, amelynek tagjai a zsűrielnök, az érintett kategória egy zsűritagja és a főszervező.

Ha a bizottság megállapítja az óvás jogosságát, akkor az eredmény módosításra kerül, és a kaució visszajár.

Azon versenyzők, akik az óvás ideje után kétségbe vonják az eredmények jogosságát, tisztaságát, esetleg a zsűri szakmai hozzáértését kritizálják (bármilyen internetes fórumon vagy élőszóban), etikai bizottság döntése alapján eltiltásra kerülhetnek a további versenyzéstől a Pelikán Makett Klub Egyesület által szervezett rendezvényeken.

Díjazás

A kategóriákban arany-, ezüst- és bronzérem díjak kerülnek kiosztásra. Az adott kategórián belül egy versenyző csak egy díjat kaphat, kivéve, ha munkáját valamely felajánló különdíjra érdemesnek találja.

Minden díjazott oklevelet is kap.

Az elismerő oklevél nem minősül helyezésnek.

A Best of Show díjat a zsűritagok javaslatára kiválasztott alkotás kapja, javaslategyenlőség esetén a zsűrielnök és a szervezők döntése alapján.

A Közönségdíj a közönség szavazatai alapján kerül kiosztásra.

Makettek visszaadása

A makettek visszaadása kizárólag az eredményhirdetést követően, kis csoportokban, felügyelet alatt, a nevezésnél kapott igazolószelvények ellenében történik. Aki elveszíti vagy nem hozza magával az igazoló szelvényt, csak azután veheti át a makettjét, hogy minden más makettet már átvettek.